Nieuwsbrief januari 2013

Goede voornemens

Een mens moet een keer tot inkeer komen en dus na menige belofte ligt hier voor jullie de eerste nieuwsbrief van 2013.

Zoals het past in de eerste (enfin toch al weer de tweede) maand van ‘t jaar, maar vooral gemeend: voor elk van jullie en je entourage een gezond en vreugdevol 2013.

Dit moest ik trouwens ook overbrengen naar elk van jullie van onze Franse reisleider vorig jaar Jean-Michel Pegheon.

Ook voor onze bestuursploeg waait er een nieuwe wind dit jaar. De ploeg werd versterkt met Peter Ballekens en Klaus Soenen. Welkom!!

Laat ons hopen dat 2013 ook een jaar wordt zonder grote tegenslagen voor de schapenfokkerij. Na dioxine, mond – en klauwzeer, blauwtong en schmallenberg hebben we het wel een beetje gehad. We hebben een positief jaar nodig voor het bijwinnen van enkele enthousiaste leden. Probeer bij verkoop de klanten toch maar te overtuigen om lid te worden van onze vereniging. We zoeken dan iemand uit de buurt die bereidt is het peter/meterschap op zich te nemen om de mensen een beetje wegwijs te makken in het fokken, de wettelijke verplichtingen en in het bijhouden van de papierwinkel…

 

Geen Dag van het Schaap in Ndl

Dit jaar gaat de dag van het schaap, voorzien op 8 juni in Nederland niet door wegens werkzaamheden. Een nieuwe editie komt er pas in 2014.

 

Wel in België?

Er gaan stemmen op om terug een dag in België te organiseren in de streek van Tielt. De vzw Dag van het Schaap bestaat nog steeds. Meer nieuws in een volgende editie. Rik is nog steeds bestuurslid en als het zover komt zal er van onze vereniging wat helpende handjes nodig zijn. 

 

Verkeerde certificaten

Wie voor bepaalde dieren geen certificaten zou gekregen hebben of een certificaat teveel of als er fouten zouden ingeslopen zijn, mail naar de voorzitter. Alle fouten willen we bundelen en zo snel mogelijk doorgeven aan Richard. 

 

Reis Engeland

Dit jaar gaat onze jaarlijkse uitstap naar Zuid – west Engeland (Devon). De voorbereidingen zijn aan de gang. Op 4 april zouden we de overvaart riskeren. We rijden met eigen wagens en spreken eventueel af om samen te rijden. We bezoeken de flocks van Jean Ritchie, Henri Derryman en Geof Boyles. Richard Cole is een wat minder bekende naam maar de man heeft ook een ferme kudde commercial sheep. We voorzien uiteraard ook wat cultureels, sportief, enz. om onze partner, die niet zo bezeten is van schaapjes, ook wat te gunnen… Op zondag 7 april keren we terug naar het vaste land. Wie zin heeft ons te vergezellen laat het zo spoedig weten aan Rik. Deadline 22 februari!!! 

 

Lammerregistratie

De lammerperiode is volop aan de gang. Bij enkelingen loopt de stal al vol. Om het merken vlot te laten verlopen en om geen extra zotte kilometers te moeten bollen (alles pro deo, weet je wel) vragen we om onmiddellijk na de laatste lammering de lijst door te sturen naar Rik. ZO VLUG
MOGELIJK!!! De lijst kan bij het merken nog aangepast worden. Niet alle lammeren op de lijst hoeven dus gemerkt (lees betalen) te worden. De lijst moet ten laatste tegen 15 april binnen zijn – opsturen naar Rik. Spoedig zal de merker van dienst je verwittigen wanneer hij langskomt. Stal dan de dieren op, zodat ook die vrijwilliger gemakkelijk zijn werk kan doen. Alle dieren moeten op het bedrijf van geboorte gemerkt worden!!

 

Zwoegerziekte, wat is het en hoe zwoegerziektevrij worden?

Zwoegerziekte wordt veroorzaakt door een virus. Lammeren worden kort na de geboorte besmet via de biestmelk of eventueel door bloed van de moeder bij een lastige verlossing. In slecht verluchte, dicht bezette stallen kunnen de dieren elkaar ook onderling besmetten. De ziekte verloopt zo traag dat de eerste ziektetekens pas na 3 tot 5 jaar te zien zijn. Voornaamste symptoom is de “zwoegerende” (pompende) ademhaling. De dieren raken in slechte conditie en worden mager. Gewrichten kunnen pijnlijk opgezwollen zijn en er kan een uierontsteking (vleesuier) ontstaan. Schapen met deze symptomen zullen uiteindelijk sterven. Besmette lammeren zullen het later ook weer doorgeven aan hun nakomelingen. Moederloze opfok van lammeren is een hulpmiddel om een negatieve groep op te bouwen, die later de kudde zal vervangen. In België bestaat er een wettelijk geregeld bestrijdingsprogramma, tot nu toe vrijwillig, maar zeker aan te raden voor mensen die deze sluimerende ziekte uit hun stal willen houden. Hoe ga je te werk. Het simpelste is om uw dierenarts te contacteren. Samen met hem maakt uw een schriftelijke verbintenis op en stuurt deze op naar de plaatselijke inspecteur-dierenarts PCE van het FAVV. Daarna de stal in. Van alle schapen ouder dan een jaar dient een bloedstaal te worden genomen. Een positief dier heeft antistoffen en is besmet geweest met het virus. Een positieve uitslag is dus ongunstig. Een negatief dier heeft geen antistoffen en is dus niet in contact geweest met het virus. Een negatieve uitslag is dus gunstig. In het eerste jaar dien je dit twee maal te laten doen met een tussentijd van 6 tot 12 maanden. Zijn alle stalen twee maal negatief, dan moet je het attest “zwoegerziektevrij beslag” aanvragen bij diezelfe PCE (vraag eventueel uw dierenarts dit te doen). Na dit eerste attest volgen nog 2 attesten met een geldigheid van 1 jaar. De bloedstaalname dient te gebeuren 1 maand voor het verstrijken van het attest. Daarna heeft een attest een geldigheid van 2 jaar.
Voor mensen die nooit te voren schapen hebben gehad, dienen alle dieren ouder dan één jaar slechts éénmaal bloed te worden genomen voor het eerste attest, onder voorwaarde dat de dieren afkomstig zijn van een vrij bedrijf. Er dient een inventaris ingevuld te worden met alle informatie (oormerk, geboortedatum, herkomst) over de dieren van het beslag en telkens een dier toegevoegd of verwijderd wordt. Enkel dieren van een vrij beslag mogen nog aan het beslag worden toegevoegd. Dieren van een vrij beslag mogen enkel deelnemen aan verzamelingen waar uitsluitend dieren van vrije beslagen aan deelnemen. Van alle deelnames aan verzamelingen dient een tabel te worden bijgehouden. Wat betreft de kostprijs; bovenop de verloning van uw dierenarts, kost het onderzoek 6,22€ per bloedstaal. Nu de schaapjes op stal staan, is dit de ideale periode om er aan te beginnen! Succes!!! Dierenarts Klaus Soenen

 

Stamboekcertificaten

Hemel en aarde werden bewogen om de stamboekcertificaten in België te krijgen. Niet alleen bleef het duren vooraleer the UK ze doorstuurde, ook wij gingen niet vrijuit… Het merken is stroef verlopen, sommige voorafbetalingen lieten op zich wachten, waardoor ik de aanmaak van certificaten tegenhield, ook onze lijsten gingen later naar the UK dan gewoonlijk!! Dit jaar willen we het beter doen!!! Er wordt dus niet gewacht, alles gaat op de afgesproken tijd door naar Engeland. Wie te laat de lijst instuurt of betaalt zal het dubbel tarief, zoals voorzien in the UK, aan zijn been hebben.

 

Export Spanje

Er is weer een vraag voor onze schapen van over de grens, ditmaal uit Spanje. E man was in Libramont vorig jaar maar wil dieren uit het Britse stamboek. Wie interesse heeft en zich de extra geplogendheden, nodig voor export, wil getroosten neemt contact op met de voorzitter…

 

Open deur

Dit jaar zijn we te gast bij Bart en Veerle Billiet en hun ‘La Douce’ flock op zaterdag 9 maart 2013 om 14 uur 30’. We horen de knepen van ’t vak volgens Bart en ook Geert Dehaese komt langs om ons te demonstreren hoe we een schaap behandelen en presenteren op een show. Beslist de moeite waard dus!!! Gelieve je komst te melden bij Els voor 1 maart 2013!! Bart en Veerle wonen in de Leegzakstraat 4 in Nazareth. Gelieve bij regenweer laarzen te voorzien.

 

Gewijzigde datum!!!

De datum voor onze algemene vergadering is aangepast in verband met de beschikbaarheid van de zaal en gaat door op vrijdag 29 november 2013!!!

 

Redactie: Rik Tanghe

Onze sponsors

  • Selectart
  • Selectart 2
  • Tuinen Vanden Bussche
  • Tuinen Vandenbussche 2
  • Kezelbergflock
  • Kezelbergflock 2
  • DAP Soenen
  • DAP Soenen 2
  • Zakenkantoor Dehaese
  • Zakenkantoor Dehaese 2