Doelstelling

1. DE VERENIGING CONTINUEREN NAAR DE TOEKOMST

  • Nieuwe leden werven
  • Bijhouden adressen verkoop lammeren
  • Contacten met UK
  • Begeleiding nieuwe leden + infopakket
  • Merken van de lammeren
  • Aanvragen stamboekpapieren

2. DE KWALITEIT VAN HET FOKMATERIAAL VERBETEREN

  • Jaarlijkse organisatie Belgisch kampioenschap
  • Inrichten van een flockcompetitie
  • Bezoeken in Vlaanderen en buitenland
  • Rammenkwaliteit verbeteren
  • Zwoegerziektevrij
  • Scraepiebeleid uitwerken en opvolgen

3. COMMUNICATIE TUSSEN DE LEDEN EN HET BESTUUR VERSTERKEN

  • Nieuwsbrief en email
  • Bedrijfsbezoeken : uitwisseling ervaring
  • Participeren van de leden bij activiteiten
  • Ontspanning - gezellige club
  • Algemene vergadering BHDSBA en aansluitend diner met partners

Onze sponsors

  • Tuinen Vanden Bussche
  • Kezelbergflock
  • ING
  • DAP Soenen
  • Zakenkantoor Dehaese