Nieuwsbrief januari 2018

Nieuw jaar…

Beste Hamp – fanaten, Namens het bestuur wens ik jullie en jullie naasten een spetterend 2018 toe. Een sprankelende gezondheid laat ons toe vele wensen in te vullen. Als fanaten van ons prachtige ras voeg ik daarbij een goede conditie van onze schaapjes. Dat het spreekwoord ‘Wie dieren houdt kan vellen verwachten.’ moge uitblijven. Eigenlijk is nieuwjaar in onze schapenwereld al een tijdje voorbij. Nieuwjaar start na de jaarlijkse vergadering met de geboorte van de eerste lammetjes op 1 december – of enkele dagen later – wat de basis moet zijn voor een nieuw schapenjaar. Ook in onze gemeenschappelijke hobby wens ik jullie alle succes! R. Tanghe – Voorzitter

Lammerlijsten insturen.

Leden waarvan hun Hampshires gelammerd hebben dienen, ter registratie van hun lammeren in het stamboek, een lijst in te vullen en die in te sturen zodat hun dieren een oormerk kunnen krijgen. Na de laatste lammering houdt niks jullie tegen! NU DOEN! Opsturen naar BHDSBA p/a R. Tanghe, Rue Mgr. Descamps 30 7760 Escanaffles. tanghe.rik@skynet.be PS.: gebruik alleen stamboeknummers: Bijvoorbeeld: 48W – 17 - 056

 

Jaarprogramma

* Bedrijfsbezoek op 17 maart bij R. Tanghe - Escanaffles

* Buitenlandse reis: Nederland/Duitsland van 6 tot 8 april.

* Belgian Championship op 20 mei Aartrijke

* National show Worcester: 22 juni

* BBQ: op 25 augustus bij Dirk en Hilde - Dentergem

*Flockcompetitie: Op 22 – 23 september

*AGM – UK op 26 - 28 oktober

* AGM Belgium: Vrijdag 30 november te Bellegem.

 

Algemene vergadering

Wie een algemene vergadering kan organiseren van een kleine vzw, gedragen door een groep vrijwilligers, waar geen grote centen aan te pas komen en die krijgt 50 % van de leden op de been en nog eens 15% van het ledenbestand doet de moeite om een volmacht door te geven dan denken wij dat we zeer verheugd moeten zijn. We weerhielden Zuid-Afrika als thema en neen, na de Schotse rokken geen strooien rokjes dit keer. Wel Zuid-Afrikaanse vonkelwijn om te starten. De officiële geplogenheden volgden daarop. Zuid – Afrika kenner Katrien serveerde typische hapjes en liet ons daarna kiezen uit 3 gerechten. Smulpapen met grote inhoud kozen voor de drie gerechten. Napraten over het wel en wee in onze schapenwereld kon bij een kop koffie of thee.
Tot de koffiekoekjes toe waren op Zuid – Afrikaanse leest van de hand van Katrien. Hartelijk dank daarvoor!

 

Uitslag flockcompetitie

Medium flocks: 1, P. Cokelaere 2, M. Vanden Bussche 3, P. Ballekens

Large Flocks: 1, K. Soenen 2, R. Tanghe 3, D. De Vlieger

Best group of ewes: K. Soenen

Best stockram: M. Vanden Bussche

Best homebred lambs: K. Soenen

Reserve: P. Cokelaere

Champion: K. Soenen

Proficiat aan alle deelnemers en aan de winnaars!

 

Rammennaam

Alle ingezette rammen moeten geregistreerd zijn als stockram (blauw). Ben je van plan een nieuwe ram in te zetten gelieve hem dan ook een naam te geven op de lammerlijst. Bij afspraak is de beginletter dit jaar de B ( Bertje, Bonaventuur, Boemel, Bram, Bas,…) Als het ramlam voorlopig aangehouden wordt maar het is niet zeker dat hij ooit in het stamboek zal dekken staat hij op de lammerlijst zonder naam. Hij krijgt dan een stamboekkaart (groen). Bij verkoop en registratie als stockram wordt de groene kaart dan vervangen door een blauwe.

 

Grassroots

Het BASCO – systeem dat ons in staat stelde het stamboek online te doorzoeken is vervangen door GRASSROOTS. Onze UK – moederorganisatie vond het handiger en goedkoper dus werd overgestapt. Els is druk in de weer om via de updates van jouw flock alles in te voeren. Straks gebeurt dat ook voor de lammeren. Wie al een kijkje wil nemen kan dat op: https://www.grassroots.co.uk/cgi-bin/htmlos.cgi/pede web/pedeweb.html?id=hampshiredown2


Verkoopadressen

Ons ledenbestand slinkt. Al vaak werden oorzaken opgesomd: - Jonge mensen hebben geen zin om 365 met hun hobby bezig te zijn. - Langere vakanties krijgen de voorkeur
- Kavels worden alsmaar kleiner en weinig mensen beschikken over een weide - Niet iedereen heeft de ambitie om stamboekdieren te kweken… We doen er alles aan om toch nieuwe gegadigden te vinden, desnoods als affiliated member… Leden die verkopen aan niet stamboekleden kunnen hun verkoopadressen doorgeven aan de voorzitter. Hij schrijft dan die mensen een tweetal keer aan met een voorstel om lid te worden, kwestie van ons niet te vergeten…NU DOEN!!

Buitenlandse reis

Zoals het jaarprogramma vermeld vertrekken we op vrijdagmorgen 6 april naar het Noorden voor onze jaarlijkse uitstap. We doen Nederland aan met een zijsprongetje richting Duitsland. Het gaat richting Lochem, zo’n 300 Km van Kortrijk. Er staat een demonstratie, een drietal flockbezoeken, wat ontspanning en gezellige onderonsjes op het programma. Op zondag 8 april keren we terug huiswaarts. Wie meewil verwittigt Rik tegen 31 januari zodat we kunnen uitkijken naar logies. 0486 33 40 50 of via eender welke andere weg…

 

Lammerenopfok

Het lijkt evident dat dieren geboren uit ouders die beiden een stamboekkaart hebben ook stamboekwaardig zijn. Hier en daar duikt al eens een genetisch foutje op, maar dat is miniem. Het kan opgemerkt worden tijdens het merken door de merker. Zwarte wol, snoek- of varkensbek, slechte stand van de poten,… Anderzijds zijn er tussen lammeren van dezelfde leeftijd soms duidelijke groeiverschillen. Dit moeten we vaak zoeken in het verschil van opfok. Vlak na de geboorte trekken we, na de zorg voor het lam, even de spenen door. Het lam kan dan gemakkelijk aan de biest geraken. Binnen de 4 uur dient het lam aan 80ml biest/ Kg levend gewicht te geraken. Goed dus om de lammeren te wegen! Na 1 dag heeft het lam 400ml nodig. Neem een tweeling van elk 3.5 Kg, dan is er een productie nodig van 0,8 liter melk op één dag. Je zal dan ook na de bevalling de ooi ferm zien drinken. Een kilootje krachtvoer is ook niet mis. Die behoefte loopt op tot ongeveer 1,6 liter per lam in de vijfde levensweek. Nadien loopt dat terug en gaat het lam ook lammerkorrel opnemen. Het voederen van de ooi dient dus daarop gebaseerd te worden. De ooi mag dan best wat afslanken. Lammeren nemen al vlug korrel op. Na veertien dagen zien we beginnen lammeren te kauwen op een korreltje of een sprietje hooi. Het is aan te raden in de stal en later in de weide een creepfeeder te maken. Een ruimte waar alleen lammeren door kunnen en ooien niet.

Lammeren krijgen daar onbeperkt toegang tot lammerkorrel. Indien de ruimte groot genoeg is zien we ook dat ze daar een rustige ligplek uitzoeken. Op een leeftijd van 10 tot 12 weken worden de lammeren gespeend. De lammeren langer bij de ooien laten kan uierbeschadiging met zich meebrengen. Meestal hebben de ooien er wel genoeg van waardoor het blaten niet te lang aanhoud. Vanaf nu trekken lammeren hun plan en kunnen ooien terug op kracht komen.

 

Blauwtongvaccinatie

Vorig jaar naderde de blauwtong vanuit Frankrijk tot op 40 Km van de Belgische grens. Vaccineren was niet langer verplicht, misschien wel aan te raden. Vanaf dit jaar kunnen fokkers hun nodige vaccin afhalen bij de dierenarts en zelf vaccineren.Weidezorg 

 Nu de dagen weer lengen komt het weideseizoen terug dichtbij. Het verdient aanbeveling van jaarlijks de weide wat te bekalken. Mestresten en de meeste meststoffen zullen de bodem verzuren. Kalk is de tegenpool. Het bekalken gebeurt het best in het najaar. Wie het toen niet deed kan dat eerstdaags. Kalk is niet zo goed wateroplosbaar. Het duurt een tijd en veel regen tegen dat het in de buurt van de wortels komt. Daarnaast kan men ook zijn toevlucht nemen tot kalkcyanamide. Dit is zowel in poeder als in korrel verkrijgbaar. De korrel is aan te bevelen omdat het stof giftig is. Een meststofstrooier is geen overbodige luxe! 3 à 4 Kg per are worden verdeeld tijdens het bloeitijdstip van de Forsythea. Naast de kalk levert de meststof ook cyanamide die giftig is voor slakken, waardoor de levenscyclus van de leverbot onderbroken wordt. In dergelijke natte seizoenen kan dit zijn nut bewijzen. Daarnaast vernietigt de meststof ook larven en eieren van diverse parasieten. Ook bacteriën die klauwen infecteren zien de cyanamide niet graag komen. Onkruiden zoals paardebloemen, muur en ereprijs worden bestreden, net als mos en dit zonder de klavers aan te tasten. De cyanamide wordt later in de bodem omgezet tot nitraat die uw weide van de nodige stikstof zal voorzien. Zijn prijs meer dan waard dus…AGM –UK

Ook vorig jaar, eind oktober hadden de Belgen een vertegenwoordiging op de annual General Meeting in the UK. Zo te zien hadden de dames en heren het best naar hun zin.

Maar er werd uiteraard ook geprospecteerd.
Ontwerp en realisatie: Rik Tanghe. 

Onze sponsors

  • Selectart
  • Selectart 2
  • Tuinen Vanden Bussche
  • Tuinen Vandenbussche 2
  • Kezelbergflock
  • Kezelbergflock 2
  • DAP Soenen
  • DAP Soenen 2
  • Zakenkantoor Dehaese
  • Zakenkantoor Dehaese 2