Nieuwsbrief januari 2019

Tijd

Het is de tijd van het jaar… Tijd, bepaalde zaken zijn niet te stoppen. Zeker de tijd niet… Waar is de tijd? Weg… Waar is de tijd dat Kerstversiering bleef tot eind januari…. Waar is de tijd dat Valentijn op 14 februari viel… Geel van Pasen kwam slechts voor in april… Blijkbaar gaat het leven vlugger: nieuw schoolgerief is er eind juni. Als de grote vakantie gedaan is is het winter en bijna nieuwjaar. Sint Nikolaas verschijnt in oktober en met een beetje geluk ontmoet hij de Kerstman. 1/12de van het jaar is alweer voorbij maar toch wil de voorzitter en het volledige bestuur je en je naasten het beste wensen voor 2019! Op de valreep van deze nieuwjaarsmaand weliswaar.
Er zijn mensen die al vergeten waren dat er een nieuw jaar gestart was na de eerste week van januari… Sint Valentijn al in het hoofd zeker… en euch ja, de tijd gaat vlug, onze vereniging bestaat dit jaar 24 jaar….

 

Pootjes kappen

Decemberlammeren groeien snel. De oudsten wegen al meer dan 30 Kg. Wees er jullie van bewust dat de tere nageltjes van de lammeren zeer snel groeien en op het stro in de stal niet slijten. Ze even op hun achterwerk zetten en de klauwtjes bijsnijden geeft ze meer comfort en meer zekerheid op een correcte pootstand. Een cutter mes kan hierbij een handige tool zijn.

 

Jaarprogramma

Eerstkomende activiteit: 23 maart. Open deur bij de North flock 48W van Patrick cokelaere! Informatie volgt.

11 tot 14/4 jaarlijkse reis, dit jaar UK (als we ‘r nog binnen mogen…😊)

1/6 Belgian Championship Aartrijke

 

Hulst in de stal

Hulst met de rode bollen kennen we van de Kerstversiering. Ilex is zijn wetenschappelijke naam. Op bezoek in Nederland zag ik, jaren terug een bos hulsttakken hangen in een stal. De eigenaar vertelde me dat bij overlevering hij wist dat dat zere bekjes (zie verder in de nieuwsbrief) uit de stal hield. Puur bijgeloof. Toen mijn schapen enkele jaren later getroffen werden door zere bekjes, grote ellende, dacht ik terug aan de man. Het jaar daarop sloeg de ziekte terug toe, weer in hetzelfde stalletje. Op andere plaatsen kwam het niet voor. Sindsdien hang ik telkenjare een bos hulst takken op in de stal en warempel… De aandoening blijft uit…

Blauwtong

In Duitsland is voor het eerst sinds 2009 weer blauwtong opgedoken. Vreemd in een periode met weinig muggen. Het virus is tevens nog sterk aanwezig in Zwitserland en Frankrijk. Het is geraadzaam om dit voorjaar nog ‘ns een keertje te vaccineren om narigheid te voorkomen. Vraag er naar bij je veearts!


Verkoopadressen

Leden die verkopen aan niet stamboekleden kunnen hun verkoopadressen doorgeven aan de voorzitter. Hij schrijft dan die mensen een tweetal keer aan met een voorstel om lid te worden, kwestie van ons niet te vergeten…NU DOEN!!

 

Lammerlijsten insturen

Wanneer de lammertijd voorbij is kan de lammerlijst naar de voorzitter. In principe komen alle geboren lammeren voor op de lijst. Je kan de merker op het tijdstip van aankeuren meedelen welke dieren in het stamboek moeten en welke niet. De lammerlijst van dit jaar is licht gewijzigd ten opzichte van de vorige. Gelieve dan ook de nieuwe lijst te gebruiken, dat maakt het inbrengen in grassroots (digitaal stamboek) een stuk eenvoudiger, waarvoor dank!!!

 

Creep feeder

Wanneer de lammetjes twee weken oud zijn durven ze al ‘ns kauwen op een korreltje krachtvoer. Helaas is alles snel opgepeuzeld door de ooien die het wel nodig hebben voor de melkproductie. Een stukje stal/weide afsluiten met alleen een klein doorloophekje voor de lammetjes kan soelaas brengen. Al snel zullen lammetjes van het daar verstrekte
krachtvoer profiteren zonder dat de ooien erbij kunnen.


Zere bekjes: ecthyma

Zere bekjes wordt veroorzaakt door een virus en tast vooral uw lammeren aan. Op onbewolde plaatsen – lippen, mond – komen zweren voor die open gaan en het virus verder verspreiden. Bij zogende lammeren wordt dan ook snel de uier van de ooien aangetast, dit kan uierontsteking veroorzaken. De zweren drogen op en er verschijnen wratachtige korsten. Soms komt het ook voor op de klauwen waardoor lammeren kreupel lopen.
Als er zich geen secundaire aandoeningen uit voortkomen zal de ziekte zonder restverschijnselen na 4 weken genezen.

Reken dus 6 tot 8 weken eer de ziekte de volledige kudde doorlopen heeft. Niet ieder schaap krijgt de symptomen op hetzelfde tijdstip. Desinfecteren van de getroffen plaatsen is het enig verzorgingsmogelijkheid. Misschien kan een bosje hulst (zie hoger) helpen… Vaccinatie wordt alleen toegepast bij bedrijven met zware infecties. Zere bekjes is een zoönose, wat betekent dat het ook kan overgaan op mensen!


Uitslag flockcompetitie

De editie 2018 van de flockcompetitie werd gejureerd door Mrs. Gailbraith.

Dat gaf ons volgend resultaat:

Small Flocks: 1. Matias Vanden Bussche 62pts

Medium flocks: 1. Patrick Cokelaere 59pts 2. Peter Ballekens 55 pts 3. Phillip Vereecke 44 pts ( no lambs to score) 3.Kurt Vanhoorde 44pts

Large flocks: 1. Klaus Soenen 56pts 2. Dirk De Vlieger 55pts
3. Rik Tanghe 54 pts

Best group of ewes: Matias Vanden Bussche

Best Stockram: Klaus Soenen (St Paul’s Harry)

Best homebred lambs: Patrick Cokelaere

Champion: Matias Vanden Bussche 62pts

Felicitaties voor de greenlander flock 30W

Slachtlammeren

Rammen zijn er teveel. Ooien kunnen, mits ze voldoen aan de rassenstandaard in het stamboek. Eén ram kan veertig ooien bedienen, als ram moet je dus super zijn om te overleven. De rest kan geslacht worden. Als we dieren verkopen aan de veehandel is de prijs die we ontvangen voor het ogenblik beneden de kostprijs. Heel wat lamsvlees komt - levend of geslacht – België binnen vanuit Engeland, Ierland maar ook Australië en Nieuw – Zeeland.

 Als we kwaliteitsdieren leveren kunnen we de prijs misschien wat opdrijven. Voor onze Hamps betekent dat op een gewicht tussen 35 en 40 kg. Onze eerst geborenen zijn er bijna aan toe!!! Tijdig wegen én verkopen dus!!!

 

Vaccineren van lammeren

Het is aan te bevelen om lammeren (en oudere dieren) te vaccineren tegen o.m. Bloedziekte, Tetanus,… en andere Clostridiumbacteriën. Dit zit samen in één product. Vraag naar het juiste product en toepassingswijze bij uw veearts!


Diarree

Lammeren kunnen last krijgen van een dunne ontlasting. Dit kan diverse oorzaken hebben: verkeerde of andere voeding,
wormbesmetting, coccidiose, darmontsteking. Behandel diarree onmiddellijk om verdere besmetting te voorkomen en te beletten dat de dieren al te snel vermageren. Een vuile achterhand trekt alleen maar (schadelijke) insecten aan. Afhankelijk van de oorzaak zullen er diverse behandelingen noodzakelijk zijn.

 

Spenen

Na 10 tot 12 weken worden de lammeren best van bij hun moeder weggehaald, of beter, worden de ooien weggenomen van bij de lammeren. Dat geeft minder stress bij je lammeren. Als ze mekaar niet horen is het geblaat snel over. Langer samen blijven kan aanleiding geven tot uierschade bij de aanvallen van de lammeren. Zonder de ooien af en geef ze wat stro, eventueel hooi, maar zeker geen krachtvoer, sommige schapenhouders verstrekken zelfs 24u geen water, zodat de melkgift stopt. Controleer de uier op ontstekingen – harde delen.

 

AGM Belgium

Onze jaarlijkse vergadering van november ll. Kan weer een succes genoemd worden gezien het merendeel van de leden aanwezig waren. Dank voor jullie aanwezigheid! Dit is voor het bestuur een boost om zich verder in te spannen! Suggesties zijn altijd welkom!

 

 AGM UK 2020 Belgium!

Ondertussen is een afzonderlijke werkgroep gestart met de voorbereiding van de AGM – UK die in 2020 in België gehouden wordt. Chairman van de groep is K. Soenen die samen met P. Cokelaere, G. Dehaese, R. Tanghe, P. Ballekens, K. Vanhoorde de komst zal voorbereiden.Ontwerp en realisatie: Rik Tanghe

Onze sponsors

  • Selectart
  • Selectart 2
  • Tuinen Vanden Bussche
  • Tuinen Vandenbussche 2
  • Kezelbergflock
  • Kezelbergflock 2
  • DAP Soenen
  • DAP Soenen 2
  • Zakenkantoor Dehaese
  • Zakenkantoor Dehaese 2